Franciscus

in het

kort

Highlights 2018

Een kort overzicht van relevante gegevens over 2018.
Cijfers per 31 december 2018.

Medische gegevens

Franciscus Totaal

Aantal bezoekers Spoed Eisende Hulp

Geboorte
zorg

In 2018 zijn er 4.107 baby’s geboren op onze locaties

Er zijn maar liefst 105 baby’s 
als meerling geboren

2.130 jongens en
1.997 meisjes

HBO-V in opleiding

134

MBO verpleegkundige in opleiding

132

Doktersassistenten

13

Overige niet-zorg stagiaires

110

Franciscus
Academie

opleidingserkenningen voor medische vervolgopleidingen gericht op specialisten

18

FTE artsen niet-in-opleiding tot specialist (ANIOS)

83,84

FTE artsen in opleiding tot specialist (AIOS)

69,45 

Totaal aantal
CZO-erkende opleidingen

17 

initiële 
opleidingen

In 2018 is een CZO-erkenning verkregen voor de opleidingen tot endoscopieverpleegkundige en sedatiepraktijkspecialist

Het totaal aantal studenten in een
CZO-opleiding over het hele jaar

143

13 

(verpleegkundige)
vervolgopleidingen

waarvan

en

Financiën

Solvabiliteit

30,9 %

Resultaat

 8.394.794

Bedrijfsopbrengsten

 456.177.930

Specialisten

219

109

Personeel

4.599

3.200,5

Aantal FTE’s 

Totaal aantal medewerkers

Verhouding vrouw/man in leidinggevende posities

Functie

Vrouw

Man

Raad van Bestuur

33,3 %

66,7 %

Bedrijfskundig manager/Manager AOD

50 %

50 %

Afdelingsmanager

24,7%

75,3 %

Teammanager

18,2 %

81,8 %

Totale organisatie

17,6 %

82,4 %

Gemiddelde leeftijd: 41,94

Leeftijdsopbouw
medewerkers

Leeftijdsklassen

Aantal

%

t/m 20 jaar

3,5 %

161

21 - 30 jaar

23,7 %

1.092

31 - 40 jaar

20,2 %

927

41 - 50 jaar

19,9 %

916

51 - 60 jaar

25,2 %

1.159

Eindtotaal

100 %

4.599

61 - 65 jaar

7,5 %

344

42,17

41,70

MANNEN

VROUWEN

JAAR

JAAR

Franciscus

in het

kort

Highlights 2018

Een kort overzicht van relevante gegevens over 2018.
Cijfers per 31 december 2018.

Medische gegevens

Geboorte
zorg

Franciscus
Academie

Financiën

Specialisten

Personeel

Leeftijdsopbouw
medewerkers

219
109